Scriptietips voor een geslaagd 2017

2017 is gestart! Voor veel studenten betekent dat: beginnen aan de afstudeerperiode. Ze zijn zich al aan het oriënteren en hebben zich voorgenomen binnen een half jaar af te studeren. Prima voornemen! Daarom hierbij 5 concrete scriptietips om er een geslaagd jaar van te maken.

Scriptietip 1:
Ik ga de afstudeer- / scriptiehandleiding helemaal doornemen

Lang niet elke student pakt de afstudeer- of scriptiehandleiding erbij. Toch is het aan te bevelen die taaie tekst eens door te ploegen. Zo geven de beoordelingslijsten in de bijlagen vaak aan welke scriptiestructuur verwacht wordt. En je komt te weten hoeveel publicaties je minimaal moet verwerken in je theoretisch kader, hoeveel daarvan wetenschappelijk moeten zijn en hoeveel internationale publicaties daartussen moeten zitten. Daarmee voorkom je dat je achteraf nog eens artikelen erbij moet gaan slepen. Ook staat er doorgaans in wat het minimum aan interviews of enquêtes is dat je moet afnemen en welke andere eisen er aan je onderzoek worden gesteld.

Scriptietip 2:
Ik bekijk voorbeeldscripties

Die richtlijnen in de handleiding zijn natuurlijk al best duidelijk, maar het is toch ook verhelderend om te zien wat dat nu concreet inhoudt. Bekijk daarom eens een prijswinnende scriptie en lees het juryrapport erbij. Google op ‘scriptieprijs’ en zet daarachter je studierichting. Grote kans dat er een prijs opduikt (waar je nog nooit van had gehoord) en een scriptie die die prijs heeft gewonnen. Kijk hoe de scriptie is opgebouwd, hoe deelvragen samenhangen met de hoofdvraag, hoe er verslag is gedaan van ander onderzoek. Kortom, kijk af!

Scriptietip 3:
Ik ga duidelijke afspraken met m’n scriptiebegeleid(st)er maken

Studenten hebben verwachtingen van hun begeleid(st)er. Sommige daarvan zijn reëel, andere niet. Daar kom je pas achter als je het daarover met hem of haar hebt. Dus: stel vragen aan je begeleid(st)er bij het eerste gesprek. Vraag bijvoorbeeld van hoeveel bespreeksessies je kunt uitgaan. Of hij/zij je ook inhoudelijk advies of literatuursuggesties zal geven. Kun je hem/haar aanspreken als coach/adviseur of alleen als procesbegeleider en beoordelaar? Binnen hoeveel tijd kun je reacties op je mail verwachten? Mag je altijd binnenlopen of alleen op afspraak? Het lijken pietluttige vragen, maar de realiteit is dat onuitgesproken verwachtingen hierover kunnen uitgroeien tot ergernissen die het proces en soms de beoordeling niet ten goede komen.

Scriptietip 4:
Ik hang het motto ‘Plan your work, work your plan’ boven mijn bed en ga me eraan houden

Nou oké, hij hoeft niet boven je bed. Op de badkamerdeur of boven de keukentafel mag ook. Maar doe het! Race niet als een dolle naar je interviews, ga niet lukraak boeken lezen, bedenk niet effe snel wat enquêtevragen. In een goed onderzoek is alles (ja, alles) overdacht en onderbouwd. Maak eerst dat vragenschema, maak eerst een literatuurmatrix, definieer eerst je begrippen, maak eerst een opzet van een hoofdstuk voordat je gaat schrijven. En werk consequent elke week aan je onderzoek en je verslag. Maak een realistische planning, houd je eraan en update hem wekelijks.

Scriptietip 5:
Ik schakel op tijd deskundige scriptiehulp in

Helemaal zelfstandig een scriptie schrijven is niet niks. Sterker nog, het is een megakarwei. Je krijgt ongetwijfeld momenten dat je het niet meer ziet zitten, dat je denkt dat het allemaal onzin is, dat je er geen gat meer inziet. Geeft niet, dat komt bij de besten voor. Neem een dag vrij, ga iets leuks doen, en kijk een dag later met een frisse blik naar je onderzoek. Raak je met je scriptie serieuzer in het slop, neem dan contact op met de Scriptiestudio. De Scriptiestudio heeft al vele (aardig radeloze) studenten begeleid naar een geslaagde scriptie. Wacht daarbij niet te lang: vier weken voor de deadline is voor goed herstelwerk echt héél erg krap.

Succes! Maak er een geslaagd jaar van!